ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Την 1η Νοεμβρίου 2017 τέθηκε σε πλήρη λειτουργία η νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, στη διεύθυνση www.greeklanguage.gr.
Η ιστοσελίδα αποτελεί τον κεντρικό διαδικτυακό χώρο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, και λειτουργεί ως κομβικό σημείο πληροφόρησης και διασύνδεσης των ποικίλων ηλεκτρονικών περιβαλλόντων εργασίας του φορέα.
Η λειτουργική αυτή περιήγηση είναι μια ευσύνοπτη οργάνωση των θεματικών πεδίων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Βασική επιδίωξη είναι ο επισκέπτης να βρίσκει με απλό, ενιαίο και κατανοητό τρόπο τα θέματα που αναζητεί (π.χ. επιστημονική πληροφόρηση, πληροφορίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας, παραγγελίες εκδόσεων, οργανωτική δομή του φορέα, κ.λπ.).
Στη νέα ιστοσελίδα, και ειδικότερα στη διεύθυνση http://greeklanguage.gr/shop, έχει αναπτυχθεί ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω του οποίου μπορεί κάποιος να παραγγείλει ηλεκτρονικά και με ασφάλεια (υποστηρίζεται η χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών) το σύνολο των έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ευελπιστεί ότι η νέα ιστοσελίδα θα αποτελέσει τον «καθρέπτη» του φορέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εξυπηρετώντας τους ενδιαφερόμενους πολίτες για τα θέματα που τους αφορούν.

Previous Post Next Post

You Might Also Like