ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ

Το βιβλίο με τίτλο οι «ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ» εμπεριέχει δύο μελέτες από τον Επίσκοπο Βοστώνης Ιωακείμ, αναδημοσιευόμενες από τον «Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης υπό την επιμέλεια του Ιερατικού Συνδέσμου της Επιτροπής Βοστώνης. Η Έκδοση έγινε τον Σεπτέμβριο του 1926.
Το περιεχόμενο του βιβλίου αφορά στην αγωνία και ανησυχία για την αφομοίωση του Ελληνισμού στις ΗΠΑ και προτείνει μέτρα για την αντιμετώπισή του, για τη διατήρηση των Ελληνικών παραδόσεων και της προγονικής γλώσσας!

Previous Post Next Post

You Might Also Like