“Όλα δεξιά..”

Οιωνοσκόπος είναι ο μάντης οι οποίος εξηγεί τη θέληση των Θεών σύμφωνα με το πέταγμα των αρπακτικών πουλιών. Οιωνός στα αρχαία ελληνικά είναι το αρπακτικό πτηνό και το ρήμα σκοπέω,-ώ σημαίνει εξετάζω, παρατηρώ.
Οι οιωνοσκόποι κοιτώντας προς τον Βορρά έβλεπαν τα αρπακτικά πτηνά, δηλαδή τους αετούς, τα κοράκια και τους γύπες. Ανάλογα με το από πού έρχονταν και προς τα που πέταγαν, οι οιωνοσκόποι μπορούσαν να δώσουν μία εξήγηση.
Κοιτώντας κανείς προς τον Βορρά, έχει στα δεξιά του την Ανατολή κι στα αριστερά του την Δύση. Κάθε όρνιο, αρπακτικό πτηνό, αητός, κόρακας ή γύπας ο οποίος ερχόταν από την Δύση και πήγαινε προς την Ανατολή εθεωρείτο καλός οιωνός, καλό πτηνό, δηλαδή καλό σημάδι σταλμένο από τον Δία.
Οι Έλληνες δεν ανέπτυξαν τυχαία αυτήν την αντίληψη. Πάντοτε η Ανατολή δηλαδή το μέρος από το οποίο έρχεται το φως, ανατέλλει ο ήλιος, είναι η αρχή της ημέρας της ζωής. Αντίθετα, η Δύση εκπροσωπεί το σκοτάδι, τη μαυρίλα, το τέλος και τον θάνατο.. Γι’ αυτό ο,τιδήποτε κατευθυνόταν προς την Ανατολή, ήταν θετικό … πήγαινε προς το φως. Αντιθέτως ένας οιωνός, ένα πτηνό το οποίο ερχόταν από την Ανατολή και κατευθυνόταν προς τη Δύση ήταν κακός οιωνός γιατί πήγαινε προς το σκοτάδι και τον θάνατο.
Δεν είναι λοιπόν τυχαία η έκφραση του λαού μας: “Ο Θεός να τα φέρει όλα δεξιά”, δηλαδή όλα να πηγαίνουν προς το φως,
την Ανατολή του ηλίου, τη δημιουργία της ζωής. Αυτή η αντίληψη υπάρχει στον Έλληνα από την αρχαιοτάτη εποχή έως τις ημέρες μας αναλλοίωτη.
Καλή Χρονιά και όλα δεξιά…
Ν. Μπ.
Previous Post Next Post

You Might Also Like